Pierwsza aplikacja z użyciem frameworka Phalcon – konfiguracja środowiska

W tym wpisie pokażę w jaki sposób skonfigurować środowisko developerskie i przystosować je do pracy z frameworkiem Phalcon, a także przykładową strukturę plików i katalogów gotową do napisania pierwszej aplikacji. Wszystkie czynności będą wykonywane w systemie Windows korzystając z pakietu xampp. Instalacja frameworka Phalcon w pakiecie xampp została pokazana w tym wpisie.

Do dzieła!

Czytaj dalej…

Jak zainstalować framework Phalcon w systemie Windows (xampp)?

Phalcon to framework napisany w języku C jako rozszerzenie do PHP. Jego instalacja nie różni się niczym od instalacji każdego innego rozszerzenia. Wpis ten powstał w celu pokazania jak wybrać wersję tego frameworka i jak zainstalować go w pakiecie xampp, w systemie Windows. Wszystkie informacje dotyczące tego frameworka znajdują się na jego oficjalnej stronie: https://phalconphp.com

Wszystkie pokazane tutaj wskazówki zostały wykonane z użyciem serwera lokalnego.

Zaczynajmy…

Czytaj dalej…

[Snippet-CSS] Przycisk z animacją

Jak zrobić prosty przycisk z animacją?

Przedstawiam prosty sposób na uzyskanie identycznego efektu przycisku jaki znajduje się na stronie Codehunter.pl w sekcji „Kategorie”.

W celu uzyskania takiego efektu używamy pseudoklasy ::before. Tekst odnośnika powinien dodatkowo znajdować się wewnątrz znacznika span.

CSS:

HTML:

Demo: http://bit.ly/1kvE1Pr

[Snippet-CSS] Prosty tooltip – dymek z podpowiedzią

Jak dodać do strony internetowej prosty tooltip?

Poniższy kod CSS pozwoli dodać prosty dymek z podpowiedzią do każdego elementu, który będzie posiadał klasę .tooltip oraz atrybut data-title.

Demo: http://bit.ly/22tL9hm

Rekurencja w programowaniu. Obliczamy silnię.

Rekurencja, inaczej zwana rekursją, to wywołanie przez funkcję samej siebie.

We wpisie Podstawa tworzenia gier (pętla główna) + Prosta animacja, używaliśmy już rekurencji w celu stworzenia nieskończonej pętli. Dzisiaj napiszemy funkcję, która będzie obliczała silnię z podanej liczby.

Czym jest silnia i jak ją obliczyć?

Silnia to iloczyn n kolejnych liczb naturalnych, przy czym silnia z 0 będzie zawsze wynosić 1.

Wzór rekurencyjnego obliczania silni jest następujący: n! = n * (n-1)!

Obrazuje to również poniższy schemat blokowy.

Czytaj dalej…

[Trick-CSS] Jak ostylować radio i checkbox? (+ efekt transition)

Jak nadać własne style elementom input radio i checkbox?

Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. Jednak wiele osób nie wie jak to zrobić, bowiem nie da się nadać stylów tym elementom w standardowy sposób. Taki sposób nie zadziała:

Jak więc osiągnąć zamierzony efekt?

Jest to bardzo proste. Zazwyczaj elementowi input towarzyszy label i to on przejmie rolę tego pola.

Dlatego więc ukryjemy nasz input właściwością display: none i najzwyczajniej ostylujemy element label. Nie możemy jednak zamienić całego label, ponieważ wewnątrz może znajdować się tekst opisujący nasze pole. Użyjemy do tego celu pseudoklasy :befor, po to żeby pole checkbox znalazło się przed naszym opisem.

label:befor powinien mieć pozycję absolutną, aby móc dokładnie ustalić jego położenie, a także być elementem blokowym (display: block). Reszta stylów (wysokość, szerokość, kolory) zależą od naszego uznania. Dodatkowo w poniższym przykładzie została dodana właściwość transition, dzięki temu osiągniemy efekt płynności podczas zaznaczania naszych pól.

W celu określenia co ma się stać gdy element będzie zaznaczony lub zablokowany należy użyć pseudoklas, kolejno :checked:disabled

Czytaj dalej…

Podstawa tworzenia gier (pętla główna) + Prosta animacja

Wiele początkujących osób nie rozumie w jaki sposób działają gry komputerowe. W tym wpisie przedstawię najważniejszą rzecz jaka jest potrzebna w każdej dynamicznej grze komputerowej na przykładzie języka JavaScript.
W JavaScript gry pisze się podobnie jak w każdym innym języku. Należy jednak pamiętać, że dynamiczne gry 2D lub 3D to zupełnie coś innego niż typowe gry viawww napisane w PHP (np. dosyć popularne „klikanki”).

Chcąc napisać grę trzeba wiedzieć, że podstawą każdej gry jest pętla główna. Jest to zazwyczaj nieskończona pętla, która z każdym swoim przebiegiem wykonuje bardzo ważne rzeczy:

  1. Czyści ekran
  2. Wykonuje niezbędne operacje
  3. Rysuje ponownie wszystkie elementy na ekranie

Do czego jest potrzebna pętla główna gry? Dynamiczne gry wymagają częstej aktualizacji elementów. Nie ma innego sposobu niż przerysowanie całej gry od nowa. Aby obraz na ekranie był płynny funkcja rysująca musi być wykonywana w tak krótkich odstępach czasu, by ludzkie oko nie było w stanie zaobserwować momentu odświeżania ekranu.

Czytaj dalej…